Terveyskauppa Kamomilla

rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Osoite:
Säilikääntie 2
04600 Mäntsälä

Puh: 019 687 1499

Rekisterin nimi

Terveyskauppa Kamomillan asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus

Kuluttajat voivat käyttää palvelua ilman, että heidän täytyy antaa henkilötietojaan. Kuluttajilta kerättyjä yhteystietoja voidaan käyttää esim. tiedottamiseen, markkinointiin ja palveluiden kehittämiseen.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennetaan, nimi ja yhteystiedot tai muita tietoja, jotka ovat liiketoiminnan kannalta tarpeellisia. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka he meille ilmoittavat esim. Kamomilla.fi nettisivuston kautta, tai muulla tavoin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa asiasta on sovittava erikseen. 

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Terveyskauppa Kamomilla, Säilikääntie 2, 04600 Mäntsälä osoitteeseen.

Terveyskauppa Kamomilla vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. 

 

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. 

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle kamo.mantsala@saunalahti.fi osoitteessa tai kirjallisesti Terveyskauppa Kamomilla, Säilikääntie 2, 04600 Mäntsälä osoitteessa.

Please reload